Skip to main content

VIETNAM'S STARTUP OPPORTUNITY FINDER

HBMIC GROUP

Others

Ha Noi, Vietnam
I. IDEA Vietnamese: - Ý tưởng của tôi dựa trên một cái nhìn khách quan về Đầu tư tài chính ở thời điểm hiện tại VietNam nói chung cũng như nhiều nước khác trên thế giới Có rất nhiều người có vốn để dành nhưng họ không dám mạnh dạn để đầu tư giao dịch tài chính . Lý do rất đơn giản THUA LỖ VÀ RỦI RO . sau thời gian khá dài tìm hiểu về kỹ thuật và lập trình chỉ báo giao dịch tôi đã tạo cho mình những công thức giao dịch riêng . tạo ra lợi nhuận đều đặn và giảm thiểu rủi ro ở mức tối đa English: - My idea is based on an objective view of Financial Investment at this time in Vietnam in general and many other countries in the world. - Many people have capital to save but they do not dare to invest financially. Reason: LOSS AND RISK. After a long time learning about techniques and programming trading indicators, I created my own trading formulas. create regular profits and minimize risks
More about us here: HBMIC GROUP.docx

Startup information
Startup Information Report

CONNECT WITH YOUR NEXT BUSINESS OPPORTUNITIES!

No matter if you're looking for startup deal flow, funding or new business, we can help you get connected.

Loading...