Skip to main content

VIETNAM'S STARTUP OPPORTUNITY FINDER

Nguyễn Văn Thọ

Others

Kien Giang, Vietnam
Mỗi người đều có một nhận thức khác nhau về đầu tư hay kinh doanh. Sự hình thành khác nhau về nhiều sự nhận thức đó đem đến nhiều hành động khác nhau khi áp dụng vào thực tiễn, nó vô tình tạo nên một sư đa dạng về thị trường. Nhưng sự nhận thức nó cũng đi từ thấp lên cao. Cho nên đối với tôi căn bản là cội nguồn của mọi sự đột phá. Tôi là một nhà đầu tư đi tìm sự chắc chắn từ trong căn bản. Vậy bạn muốn biết căn bản của tôi với bạn có giống nhau không thì chúng ta cùng tìm hiểu nhá.

Startup information
Startup Information Report

CONNECT WITH YOUR NEXT BUSINESS OPPORTUNITIES!

No matter if you're looking for startup deal flow, funding or new business, we can help you get connected.

Loading...