Skip to main content

VIETNAM'S STARTUP OPPORTUNITY FINDER

Quang Dung

Others

Aden, Yemen
Được thành lập từ năm 2009, Với sứ mệnh trở thành đơn vị được nghĩ đến đầu tiên khi có bất cứ hỏng hóc về đồ điện trong gia đình. Quang Dũng đã ra đời

Startup information
Startup Information Report

CONNECT WITH YOUR NEXT BUSINESS OPPORTUNITIES!

No matter if you're looking for startup deal flow, funding or new business, we can help you get connected.

Loading...