Skip to main content

VIETNAM'S STARTUP OPPORTUNITY FINDER

TPH Solutions

Digital Health & Medical Technologies

Ho Chi Minh City, Vietnam
TPH cung cấp giải pháp, phần mềm, dịch vụ trong lĩnh vực y tế. Sản phẩm của chúng tôi gồm có: - TPH.LabIMS là phần mềm hỗ trợ đắc lực cho khoa xét nghiệm, hỗ trợ đầy đủ quy trình ISO. - TPH.FBlood là phần mềm cho Ngân hàng máu tại các bệnh viện. - TPH.LabBlood là phần mềm quản lý và cấp phát máu. - TPH.CIS phần mềm quản lý, giải pháp tối ưu cho các đơn vị phòng khám. - TPH.IQC phần mềm không thể thiếu cho khoa xét nghiệm trong việc quản lý nội kiểm. - TPH.Chemical Phần mềm quản lý Hóa chất.

Startup information
Startup Information Report

CONNECT WITH YOUR NEXT BUSINESS OPPORTUNITIES!

No matter if you're looking for startup deal flow, funding or new business, we can help you get connected.

Loading...