Skip to main content

VIETNAM'S STARTUP OPPORTUNITY FINDER

Renova Cloud

Security & Safety Technologies

Ha Noi, Vietnam
Renova Cloud’s cloud-based managed solutions for enterprises, to help organizations become agile and productive. Renova Cloud serves organizations, governments and infrastructure and protects organizations across South East Asia. We provide a focused and full-service solution portfolio leveraging the best-of-breed technologies and the secure AWS Cloud to help you scale your business analysis cost-effectively. We support high-performance workloads to derive powerful insights with zero upfront capital investments. We empower businesses across the region to function better and be safer, improving bottom line results and protect business continuity.

Startup information
Thông tin Startup Báo cáo

Cơ hội sẽ không chờ bạn lâu!

Bất kể bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hay phát triển kinh doanh cùng Startup Việt, StartupCity đều có thể giúp bạn kết nối với những cá nhân, tổ chức mà bạn cần. Bạn sẽ được kết nối tự động, từ cá nhân tới cá nhân, và hoàn toàn miễn phí.

Loading...