Skip to main content

VIETNAM'S STARTUP OPPORTUNITY FINDER

SLIDE FACTORY

Education & Knowledge Technologies

Ha Noi, Vietnam
SLIDE FACTORY is the first presentation design agency in Vietnam. We provide training in presentation design thinking and skills as well as providing consulting and design service that has helped hundreds of businesses create mind-blowing pitch decks. By 2017, SLIDE FACTORY has organized more than 200 training courses in presentation design with more than 2500 participants and provided presentation design service for more than 300 companies all over the globe
Thông tin đầy đủ tại: SLIDEFACTORY-full-Profile-deck.pdf

Startup information
Thông tin Startup Báo cáo

Cơ hội sẽ không chờ bạn lâu!

Bất kể bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hay phát triển kinh doanh cùng Startup Việt, StartupCity đều có thể giúp bạn kết nối với những cá nhân, tổ chức mà bạn cần. Bạn sẽ được kết nối tự động, từ cá nhân tới cá nhân, và hoàn toàn miễn phí.

Loading...