Skip to main content

VIETNAM'S STARTUP OPPORTUNITY FINDER

Techfarm Pte Ltd

eCommerce

Central Singapore Community Development Council, Singapore
Token Play games are built on a free-to-play basis with 2 types of games: free and paid games. Each new account will be rewarded 10 ETE to the account, corresponding to the cost of playing a game. If the player win, they will receive a reward (ETE coin), and use it to continue playing. Otherwise, they can continue to play free games or deposit for playing game. Try here https://tokenplay.org

Startup information
Thông tin Startup Báo cáo

Cơ hội sẽ không chờ bạn lâu!

Bất kể bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hay phát triển kinh doanh cùng Startup Việt, StartupCity đều có thể giúp bạn kết nối với những cá nhân, tổ chức mà bạn cần. Bạn sẽ được kết nối tự động, từ cá nhân tới cá nhân, và hoàn toàn miễn phí.

Loading...