Skip to main content

VIETNAM'S STARTUP OPPORTUNITY FINDER

YmeetMe - Reputable online dating application

Others

Ha Noi, Vietnam
With over 1 million users & more than 50,000 daily active users, YmeetMe is the first reputable online dating platform in Vietnam that helps hundred thousands of singles find, chat, and date their other halves through a series of safe & secure dating features: - Create account super quick via Facebook, Google+ or phone number - 100% real users who are verified through ID card, phone number, and other advanced verifications - 24/24 customer support
Thông tin đầy đủ tại: YmeetMe.pptx

Đồng nghiệp của bạn

Bùi Anh Hà Bùi Anh Hà
Team member

Startup information
Thông tin Startup Báo cáo

Cơ hội sẽ không chờ bạn lâu!

Bất kể bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hay phát triển kinh doanh cùng Startup Việt, StartupCity đều có thể giúp bạn kết nối với những cá nhân, tổ chức mà bạn cần. Bạn sẽ được kết nối tự động, từ cá nhân tới cá nhân, và hoàn toàn miễn phí.

Loading...