search
HomeInnovation of the week

4 tin tức nổi bật về Fintech trung tuần tháng 11

(English below)

Fintech có lợi cho nền tài chính quốc gia như giúp tăng khả năng tiếp cận tài chính của người dân. Các công nghệ đổi mới của Fintech cũng cho phép truy xuất nguồn gốc các giao dịch để chống lại các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và hỗ trợ khủng bố. Hơn nữa, nó thậm chí còn có khả năng nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành vi thân thiện với môi trường.

1. Trung Quốc tiên phong trong tiền điện tử quốc gia (CBDC)

Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) có các đặc điểm của cả tiền điện tử và tiền fiat. Nó được phát hành và quản lý bởi cơ quan tiền tệ hoặc ngân hàng trung ương của quốc gia, trong khi sử dụng các thuật toán tương tự như các loại tiền điện tử khác. Nói cách khác, CBDC là hệ thống tiền tệ chính thức của một quốc gia dưới dạng tiền kỹ thuật số.

Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên tạo ra CBDC (e-Yuan), là một dạng kỹ thuật số của đồng nhân dân tệ. Các dự án thử nghiệm đã được khởi động ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến từ cuối năm 2019. Người dân sống ở các thành phố đó có thể truy cập ví e-CNY của họ thông qua Alipay và tổng số người dùng e-CYN đã đạt 123 triệu người vào tháng Mười. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy CBDC bằng cách cải thiện liên kết với các ứng dụng thanh toán di động.

2. Singapore Fintech Festival 2021 trao giải cho 3 cái tên giải quyết thách thức của CBDC

Singapore Fintech Festival 2021 đã công bố ba cái tên chiến thắng trong thử thách CBDC toàn cầu bao gồm: Consensys, Criteo và Giesecke + Devrient. Consensys đưa ra giải pháp CBDgo, kết hợp với Visa, tạo điều kiện cho người dùng tiêu tiền CBDC mà không cần thay đổi hệ thống thanh toán vốn có của họ. Giải pháp Criteo thì hỗ trợ ẩn danh và quyền riêng tư cho các giao dịch nhỏ, đồng thời cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc cho các giao dịch lớn để chống lại nạn rửa tiền và các giao dịch không chính đáng khác. Cuối cùng, G + D Filia cung cấp một phương tiện thanh toán cho phép người dùng tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số mà không cần điện thoại thông minh hoặc tài khoản ngân hàng.

3. Visa Eco Benefits nâng cao nhận thức về môi trường

Visa cho ra đời gói Visa Eco Benefits bắt đầu từ Châu Âu trong năm nay và dự tính áp dụng trên toàn thế giới trong năm tới. Gói thiết kế giúp chủ thẻ hiểu tác động môi trường từ chi tiêu của họ và khuyến khích hành vi tiêu dùng bền vững.

Gói Visa Eco Benefits bao gồm phương tiện tính dấu chân carbon (carbon footprint) từ fintech ecolytiq, công cụ giáo dục, vật liệu thẻ thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó là chức năng cho phép chủ thẻ bù đắp lượng carbon của họ, chức năng quyên góp cho các nhóm hoạt động vì môi trường, và phần thưởng cho chủ thẻ có hành vi bền vững.

Từ tháng sáu, một ngân hàng thế hệ mới của Đức (challenger bank) có tên Tomorrow đã kết hợp với fintech ecolytiq và Visa trong chương trình này. Đó là đề xuất trong ứng dụng ngân hàng của họ, chức năng cho phép người dùng thấy lượng carbon phát sinh từ các giao dịch ngân hàng.

4. Đầu tư vào các dự án xanh qua nền tảng Shoal

Standard Chartered với sự hỗ trợ về mặt công nghệ của Starling Bank - ngân hàng thế hệ mới (challenger bank), đã xây dựng một nền tảng kỹ thuật số nơi giúp những nhà đầu tư ở Vương quốc Anh đầu tư vào các dự án xanh và bền vững.

Nền tảng được đề cập tới có tên Shoal, dự kiến được ra mắt vào năm tới. Shoal sẽ mời những người dùng của Standard Chartered lựa chọn từ danh sách các hạng mục như năng lượng tái tạo, làm sạch nước và phát triển cộng đồng. Sau đó, tiền của khách hàng sẽ được sử dụng riêng để tài trợ cho các dự án phù hợp. Khách hàng cũng sẽ được cập nhật thông tin thường xuyên về các dự án mà họ tài trợ, cùng với tỷ lệ hoàn vốn cạnh tranh.

(English Version)

Fintech is beneficial for national finance such as helping to increase people's access to finance. Fintech’s innovational technologies also enable traceability of transactions to combat illegal activities like money laundering and terrorism’s support. Furthermore, it even has the ability to raise awareness and promote eco-friendly behavior.

1. China - the pioneer in CBDC

Central Bank Digital Currency (CBDC) has the characteristics of both cryptocurrencies and fiat money, which is issued and regulated by the nation's monetary authority or central bank while using the same algorithms as other cryptocurrencies. In other words, CBDC is a country's official currency in the digital token.

China was the first major economy to create a CBDC (e-CNY), which is a digital form of the yuan. Pilot projects have been launched in big cities such as Beijing, Shanghai, and Shenzhen since the end of 2019. People living in those cities can access their e-CNY wallet through Alipay and the total number of users of e-CYN has reached 123 million people in October. The Chinese government will promote the CBDC by improving link-ups with mobile payment apps.

2. Singapore Fintech Festival 2021’s champions tackling CBDC issues

Singapore Fintech Festival 2021 has announced three winners in the global CBDC challenge: Consensys, Criteo, and Giesecke + Devrient. Consensys offers the CBDgo solution collaborating with Visa, enabling users to spend CBDC without changing their current payment system. The Criteo solution supports anonymity and privacy for small transactions while tracing large transactions to prevent money laundering and other illegitimate transactions. Finally, G+D Filia offers a means of payment that allows participation in the digital economy without the need for a smartphone or a bank account.

3. Visa Eco Benefits bundle raising awareness about the environment

Visa launched the Visa Eco Benefits bundle starting from this year in Europe and is expected to apply worldwide next year. The package helps cardholders understand the environmental impact of their spending and encourages sustainable consumption behavior.

The Visa Eco Benefits package includes a carbon footprint tool from fintech ecolytiq, educational tools, and eco-friendly card materials. In addition, there is a function that allows cardholders to offset their carbon footprint, donate to environmental groups, and reward cardholders for sustainable behavior.

Since June, a German challenger bank called Tomorrow has partnered with fintech ecolytiq and Visa in this program. That involves the option in their banking app, which allows users to see their carbon footprint created from their banking transactions.

4. Investing in sustainable projects via Shoal

Standard Chartered, with the technical support of Starling Bank (a challenger bank), has built a digital platform that will help UK investors invest in green and sustainable projects.

The platform called Shoal is expected to launch next year. Shoal will invite Standard Chartered users to choose from a list of categories such as renewable energy, water purification, and community development. The client's funds will then be used exclusively to fund suitable projects. At the same time, they will also receive regular updates news on the projects they fund, along with competitive rates of return.

BambuUPposition

BambuUP

back to top