search
HomeInnovation of the week

Blue Bottle Coffee sử dụng sữa bò ít hơn 8% bằng cách mặc định nguyên liệu là sữa yến mạch

(English below)

Hai tháng trước, Blue Bottle đã chuyển sang sản xuất yến mạch để làm nguyên liệu sữa mặc định tại một vài cửa hàng của mình. Chuỗi cà phê đã thực hiện điều này vì những lo ngại về môi trường và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trong một báo cáo gần đây về kế hoạch đạt được sự trung hòa carbon (trạng thái không phát thải carbon dioxide) vào năm 2024, Blue Bottle đã tiết lộ kết quả sơ bộ của thử nghiệm đó. Sau hai tháng, ba quán cà phê ở California mặc định cung cấp sữa yến mạch đã giảm 8% việc sử dụng sữa bò của họ. Công ty giải thích: "Bởi vì khách của chúng tôi tại các quán cà phê thí điểm đã gọi nhiều sữa thay thế hơn so với một quán cà phê Blue Bottle điển hình của Hoa Kỳ, nếu chúng tôi mở rộng thí điểm, có khả năng một tỷ lệ lớn hơn khách tại các quán cà phê khác có thể chuyển sang sữa yến mạch với tiềm năng giảm lượng khí thải của chúng tôi nhiều hơn nữa. "

(English Version)

Two months ago, Blue Bottle switched to making oat the default milk at a few of its cafes. The coffee chain took that step both because of its own environmental concerns and in response to customer demand.

In a recent report on how it's planning to become carbon neutral by 2024, Blue Bottle unveiled the preliminary results of that test trial. After two months, the three California cafes that defaulted to oat milk saw a reduction of 8% in their use of cow's milk. The company explains: "Because our guests at the pilot cafes already ordered more alternative milk than a typical US Blue Bottle cafe, if we expand the pilot, there’s a chance that a larger percentage of guests at other cafes might make the switch to oat milk with the potential to reduce our emissions even more."

In November, after evaluating both this pilot and one in Brooklyn that's preparing its own blend of plant-based milk, Blue Bottle will share what it learned and how it's going to proceed.

BambuUPposition

BambuUP

back to top