search
HomeInnovation of the week

Cuộc thi Great British Bake Off lần đầu tiên chào đón thí sinh ăn thuần chay

(English below)

Tham gia mùa thứ mười hai của The Great British Bake Off là thí sinh ăn chay đầu tiên của chương trình nổi tiếng: Freya Cox, người ở tuổi mười chín cũng là thợ làm bánh trẻ tuổi nhất của mùa năm nay. Theo tiểu sử của cô ấy: "Một năm trước, Freya bắt đầu làm các phiên bản bánh cổ điển dựa trên thực vật cho cha cô ấy - bây giờ mục tiêu của cô ấy là nướng để không ai có thể biết kết quả là bánh thuần chay."

Cuộc thi làm bánh ở Vương quốc Anh có rất đông khán giả trên toàn thế giới và một thí sinh ăn chay có nghĩa là hàng triệu người xem sẽ được khám phá khả năng sáng tạo ngon lành mà không cần sử dụng các sản phẩm động vật.

(English Version)

Joining the twelfth season of The Great British Bake Off is the hit show's first vegan contestant: Freya Cox, who at nineteen is also this year's youngest baker. According to her bio: "A year ago, Freya began making plant-based versions of classic bakes for her dad — now it’s her goal to bake so that no one can tell the results are vegan."

The UK baking contest has a massive audience worldwide, and a vegan contestant means millions of viewers will be exposed to the possibilities of whipping up delectable creations without using animal products.

BambuUPposition

BambuUP

back to top