search
HomeInnovation of the week

Đón đầu xu hướng tài chính với 5 công nghệ hàng đầu tại Việt Nam

(English below)

“Không giống như các lĩnh vực khác trong đại dịch COVID-19, Fintech chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ ở toàn cầu”. Ngoài ra, Fintech còn đóng vai trò quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch một cách bền vững. Các giải pháp từ Fintech có thể giúp người dân và doanh nghiệp duy trì, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngay cả khi lệnh phong tỏa được ban hành, hỗ trợ các Doanh Nghiệp mở cửa trở lại trong “trạng thái bình thường mới”. Hãy cùng BambuUP điểm qua một số ứng dụng công nghệ nổi bật tại Việt Nam trong lĩnh vực Fintech nhé!

1. Tăng trưởng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngân hàng

Những ứng dụng công nghệ AI hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng có thể kể đến: chatbot, tự động hóa và làm cho quá trình liền mạch, thu thập và phân tích dữ liệu, danh mục đầu tư và quản lý tài sản, quản lý rủi ro, phân tích thực trạng tài chính, phát hiện gian lận và chống rửa tiền. 48% ngân hàng Châu Á Thái Bình Dương sẽ tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc công nghệ máy học (ML) để đưa ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu, 40% ngân hàng Châu Á Thái Bình Dương sẽ đầu tư vào các nền tảng quản lý API. 60% ngân hàng Châu Á Thái Bình Dương sẽ phát triển hệ sinh thái của họ, tích hợp từ giải pháp fintech từ điện toán đám mây, làm phong phú giao dịch từ hệ thống cốt lõi của ngân hàng, hiểu được khách hàng của bạn (KYC), nhập môn và khởi đầu, tư vấn và thu tín dụng. Ngoài ra, ngân hàng cũng có thể ứng dụng công nghệ để tương tác trực tiếp và tự động với người dùng trên đa nền tảng.

2. Nền tảng huy động vốn cộng đồng

Các công ty như Kickstarter, Patreon, GoFundMe và một vài cái tên khác minh họa phạm vi của fintech bên ngoài ngân hàng truyền thống. Các nền tảng huy động vốn cộng đồng cho phép người dùng internet gửi hoặc nhận tiền tới những người khác trên nền tảng. Đây là hình thức huy động tiền vốn thông qua những đóng góp cá nhân nhỏ từ số đông và được thực hiện chủ yếu qua internet. Thay vì phải đến một ngân hàng truyền thống để vay, giờ đây những người khởi nghiệp có thể “đến” thẳng nhà đầu tư để được hỗ trợ về tài chính.

3. Blockchain và tiền điện tử

Tiền điện tử và blockchain là những ví dụ tiêu biểu về ứng dụng của Fintech. Các sàn giao dịch tiền điện tử như Coinbase và Gemini kết nối người mua và người bán các loại tiền điện tử như bitcoin hoặc litecoin.

Nhưng ngoài tiền điện tử, các dịch vụ blockchain như BlockVerify tập trung vào các giải pháp chống hàng giả bằng cách sử dụng blockchain để xác định các sản phẩm giả mạo, hàng hóa bị đánh cắp và các giao dịch gian lận.

4. Cố vấn tài chính tự động và giao dịch chứng khoán trực tuyến

Bắt đầu xuất hiện ở thị trường tài chính vào năm 2008, các nền tảng cố vấn robo sử dụng những thuật toán để xây dựng và quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư. Từ đó đến nay, các robo advisor không ngừng phát triển về tính năng và hiệu suất hoạt động; đảm nhận nhiệm vụ từ đơn giản đến phức tạp như: phân bổ tài sản, lựa chọn chứng khoán, tự động lập danh mục, tự động quản lý thực hiện tái cân bằng danh mục, giảm hóa đơn thuế và khai thác lỗ thuế (tax-loss harvesting), lập kế hoạch hưu trí…

5. Ứng dụng lập ngân sách

Trước đây, người tiêu dùng phải đặt ra một ngân sách riêng rồi theo dõi các hóa đơn, tính toán trên bảng tính excel để theo dõi tài chính của mình. Nhưng nhờ có fintech thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng dịch vụ tài chính, người tiêu dùng có thể dễ dàng theo dõi thu nhập và quản lý các khoản chi phí.

Không quá khi nói rằng các công cụ lập ngân sách đã tạo nên một cuộc cách mạng về quản lý chi tiêu với người tiêu dùng. Các ứng dụng lập ngân sách nổi tiếng là Intuit’s (INTU ), Money Lover, Moneykeeper, Timo,…

(English Version)

“Unlike other sectors during the COVID-19 pandemic, Fintech saw strong growth globally”. Fintech will play an important role in recovering and developing the economy after the pandemic in a sustainable way. Solutions from Fintech can help people and businesses maintain and increase access to financial services even when the blockade order is issued, and support businesses to reopen in the “new normal”. Let’s go through some outstanding technological applications in the Fintech industry with BambuUP!

1. Strengthening artificial intelligence (AI) in banking

The leading AI technology applications in the banking sector include: chatbots, automation and seamless process, data collection and analysis, portfolio and asset management, risk management, financial analysis, fraud detection and anti-money laundering. 48% of Asia Pacific banks will leverage artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) technology to make data-driven decisions, and 40% of Asia Pacific banks will invest in API management platforms. 60% of Asia Pacific banks will develop their ecosystem, integrate cloud fintech solutions, diversify transactions from the bank’s core system with know your customer (KYC) guidelines for introduction and initiation, consulting and credit collection. In addition, banks can also apply technology to directly and automatically interact with users on multiple platforms.

2. Crowdfunding platforms

Companies like Kickstarter, Patreon, GoFundMe, and some others are demonstrating the scope of fintech outside of traditional banking. Crowdfunding platforms allow internet users to send money to or receive money from others on the platform. This is a form of raising capital through small individual contributions from the masses and is done mainly via the internet. Instead of going to a traditional bank to get a loan, startups can now “go straight” to investors for financial support.

3. Blockchain and Cryptocurrencies

Cryptocurrencies and blockchain are typical examples of Fintech’s applications. Cryptocurrency exchanges like Coinbase and Gemini connect buyers and sellers of cryptocurrencies like bitcoin or litecoin.

But beyond cryptocurrencies, blockchain services like BlockVerify focus on anti counterfeiting solutions using blockchain to identify counterfeit products, stolen goods and fraudulent transactions

4. Automated financial advisors and online stock trading

Emerging in the financial markets in 2008, robo-advisor platforms used algorithms to build and manage investor portfolios. Since then, robo advisors have constantly developed in terms of features and performance, taken on tasks from simple to complex such as: asset allocation, stock selection, automatic portfolio creation, automatic management of portfolio rebalancing, tax bill reduction and tax loss exploitation ( tax-loss harvesting), and retirement planning, etc.

5. Budgeting Apps

In the past, consumers had to set a separate budget, then track bills and calculate on excel spreadsheets to keep track of their finances. But thanks to fintech driving the growth of financial services applications, consumers can easily track income and manage expenses. It’s no exaggeration to say that budgeting tools have revolutionized consumer spending management. Popular budgeting apps are Intuit’s (INTU), Money Lover, Moneykeeper, Timo, etc.

BambuUPposition

BambuUP

back to top