HomecaretInnovation of the week

IKEA bắt đầu bán năng lượng gió và mặt trời cho các hộ gia đình tại Thụy Điển

BambuUP12 Thg 09 2021

(English below)

Với quy mô và số lượng cửa hàng của mình, IKEA sử dụng một lượng năng lượng khổng lồ. Nó cũng đầu tư rất nhiều vào năng lượng tái tạo, sản xuất 132% sản lượng tiêu thụ của chính mình. Gã khổng lồ đồ nội thất hiện đang chuyển sang bán năng lượng sạch cho các hộ gia đình.

Khách hàng sẽ sớm có thể mua năng lượng gió và năng lượng mặt trời đã được chứng nhận, giá cả phải chăng thông qua đăng ký STRÖMMA và theo dõi việc sử dụng năng lượng của họ thông qua một ứng dụng đi kèm. Dịch vụ này sẽ ra mắt đầu tiên tại Thụy Điển, với các thị trường khác sau đó vào năm 2025.

Quyết định bán năng lượng tái tạo của IKEA là một phần trong kế hoạch trở nên hoàn toàn thông thoáng và tích cực với khí hậu vào năm 2030, bao gồm việc làm cho gió và năng lượng mặt trời dễ dàng tiếp cận và giá cả phải chăng như đồ nội thất dạng phẳng. Khách hàng sẽ phải trả khoản phí hàng tháng là 39 SEK (3,80 EUR / 4,50 USD), nhưng IKEA và đối tác Svea Solar sẽ không thêm tỷ suất lợi nhuận vào lượng điện mà họ mua trên thị trường năng lượng Nord Pool.

(English Version)

Given the size and number of its stores, IKEA uses a whopping amount of energy. It also invests heavily in renewable energy, producing 132% of its own consumption. The furniture giant is now branching out into selling clean energy to households.

Customers will soon be able to buy affordable, certified wind and solar energy through a STRÖMMA subscription, and track their energy use through an accompanying app. The service will launch in Sweden first, with other markets following by 2025.

IKEA's decision to sell renewable energy is part of its plan to become fully circular and climate positive by 2030, which includes making wind and solar as easily accessible and as affordable as flat-pack furniture. Customers will be charged a monthly fee of SEK 39 (EUR 3.80/USD 4.50), but IKEA and its partner Svea Solar won't add a profit margin to the electricity they purchase on the Nord Pool energy market.

 

BambuUPNgười dùng tại Publish

back to top