search
HomeInnovation of the week

Indonesia đang dần thay thế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện

(English below)

Indonesia có tỷ lệ xe máy trên người cao - hơn 112 triệu xe máy cho 270 triệu người. Trong khi tất cả những phương tiện hai bánh đó có thể chạy nhanh qua những con phố tắc nghẽn trong thành phố, chúng cũng tạo ra một lượng lớn ô nhiễm.

Đó là lý do tại sao Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia đang chuyển đổi xe máy từ động cơ đốt cháy sang điện.

Chương trình thử nghiệm được đưa ra vào đầu tháng này và sẽ chuyển đổi 100 xe máy vào tháng 11. Trong các giai đoạn tiếp theo, chính phủ sẽ thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ trên khắp Indonesia để đẩy nhanh quá trình và yêu cầu các trường dạy nghề đào tạo chuyên ngành. Quốc gia này đã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 13 triệu xe máy điện - bao gồm cả xe chuyển đổi - trên các tuyến đường.

(English Version)

Indonesia has a high ratio of motorcycles to people — over 112 million motorcycles for 270 million people. While all those two-wheeled vehicles make for agile rides through congested city streets, they also create a massive amount of pollution.

Which is why Indonesia's Ministry of Energy and Mineral Resources is converting motorcycles from combustion engines to electric.

The program's pilot launched earlier this month and will be converting 100 motorcycles by November. In subsequent phases, the government will involve small businesses across Indonesia to speed up the process, and get vocational schools to offer specialized training. The country has set a target of 13 million electric motorbikes — including converted ones — on roads by 2030.

BambuUPposition

BambuUP

back to top