HomecaretInnovation of the week

Kustomer - Một nền tảng SaaS đa kênh chuyên về chăm sóc khách hàng

BambuUP08 Thg 09 2021

(English below)

Công ty có trụ sở chính tại New York này cung cấp nền tảng SaaS đa kênh chuyên về dịch vụ khách hàng. Nó có quy mô để đáp ứng nhu cầu của bất kỳ trung tâm liên lạc và doanh nghiệp nào bằng cách thống nhất dữ liệu từ nhiều nguồn và cho phép các công ty cung cấp dịch vụ và hỗ trợ thông qua một chế độ xem dòng thời gian duy nhất.

Kustomer là nền tảng CX đa kênh với mọi thứ bạn cần để tương tác liền mạch với khách hàng trong một dòng thời gian duy nhất. Cung cấp sự hỗ trợ mà khách hàng hiện đại mong đợi bất cứ lúc nào, trên tất cả các kênh kỹ thuật số.

Với chatbots KustomerIQ, thật dễ dàng để diễn giải ý định, cho phép tự phục vụ và hỗ trợ các nhân viên giải quyết yêu cầu nhanh hơn bao giờ hết. Khách hàng có thể tự giúp mình trong thời điểm này và các đại lý sẽ đưa ra quyết định đúng đắn mọi lúc.

 

(English Version)

This company, headquartered in New York, offers an omnichannel SaaS platform specialized in customer service. It scales to meet the needs of any contact center and business by unifying data from multiple sources and enabling companies to deliver service and support through a single timeline view. 

Kustomer is the original omni-channel CX platform with everything you need to engage seamlessly with customers in a single timeline. Deliver the support modern customers expect anytime, across all digital channels.

With KustomerIQ chatbots, it’s easy to interpret intent, enable self-service, and assist agents in resolving requests faster than ever. Customers can help themselves in the moment and agents will make the right decision every time.

BambuUPNgười dùng tại Publish

back to top