HomecaretInnovation of the week

Lunchbox - Công nghệ hệ thống POS đầu cuối cho chuỗi nhà hàng

BambuUP08 Thg 09 2021

 

(English below)

Khi tất cả các nhà hàng yêu thích của bạn chuyển sang hình thức mang đi / giao hàng, họ nên xem xét áp dụng Lunchbox, một công nghệ hệ thống POS đầu cuối cho phép các chuỗi nhà hàng có hệ thống đặt hàng ứng dụng di động và giao hàng trên quy mô lớn.

Họ tạo ra các ứng dụng nhãn trắng, đặt hàng trên web và hệ thống ki-ốt tại nhà hàng cho phép các nhà hàng tương tác với khách hàng qua nhiều điểm tiếp xúc.

Để được cập nhật những thông tin mới nhất về 5 Startups giúp các nhà bán lẻ đối phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19, hãy tham gia ngay với chúng tôi. BambuUP Nền tảng Đổi mới Sáng Tạo một điểm chạm, tạo điều kiện cho sự kết nối có ý nghĩa giữa các Nhà cung cấp giải pháp đổi mới sáng tạo và những Người tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng một Hệ sinh thái Đổi mới và Khởi nghiệp hoàn chỉnh.

 

(English Version)

As all your favorite restaurants move to takeout/delivery, they should consider adopting Lunchbox, an end-to-end POS system technology enabling restaurant chains to have a mobile app ordering system and do delivery at scale. 

They create white-label apps, web ordering and in-restaurant kiosk systems that allow restaurants to engage with customers across multiple touch points.

To stay up to date on the latest  5 Startups That Can Help Retailers Deal With The Impact of the Coronavirus Pandemic, join us now. BambuUP is A One-stop Innovation Platform to facilitate Meaningful connections among Innovation Providers and Seekers, nurturing a complete Innovation & Entrepreneurship Ecosystem. We make innovation open to anyone, anywhere. [Be a part of something bigger!]

BambuUPNgười dùng tại Publish

back to top