search
HomeInnovation of the week

Nhãn hiệu chai có thể tái sử dụng đưa ra những lời thú nhận về môi trường

(English below)

"Tôi giấu thói quen uống sinh tố vào giờ ăn trưa của mình với đồng nghiệp ... Tôi rất xấu hổ về đồ nhựa."

"Tôi có khoảng 82 túi cho cuộc sống dưới bồn rửa nhà bếp của tôi ... Và còn tiếp tục nữa."

Đối với mỗi #econfession mà mọi người chia sẻ và gắn thẻ trên phương tiện truyền thông xã hội, nhãn hiệu chai Ocean Bottle, một thương hiệu chai nước được làm từ thành phần tái chế và có thể tái sử dụng, sẽ ngăn 10 chai nhựa xâm nhập vào đại dương. Ocean Bottle hợp tác với Ngân hàng Nhựa ở các quốc gia thiếu cơ sở hạ tầng chất thải tốt. Những người thu gom địa phương ở các cộng đồng ven biển được trả tiền theo trọng lượng nhựa mà họ thu thập được. Đối với mỗi Ocean Bottle được bán ra, công ty đảm bảo thu được 11 kg hoặc 25 lbs nhựa - tương đương với hơn một nghìn chai PET 500 ml.

Nói một cách dễ hiểu: theo B Corp có trụ sở tại London, hơn 22 triệu kg nhựa xâm nhập vào đại dương của chúng ta mỗi ngày.

(English Version)

"I hide my lunchtime smoothie habit from my colleagues... I'm so embarrassed about the plastic."

"I have approximately 82 bags for life under my kitchen sink... And counting."

For every #econfession that people share and tag on social media, bottle brand Ocean Bottle, a brand of water bottles made from recycled and reusable ingredients, will prevent 10 plastic bottles from entering the ocean. Ocean Bottle works with Plastic Bank in countries that lack decent waste infrastructure. Local collectors in coastal communities are paid per weight for the plastic they gather. For every Ocean Bottle sold, the company ensures 11 kg or 25 lbs of plastic are collected — the equivalent of over one thousand 500 ml PET bottles.

To put that into perspective: according to the London-based B Corp, over 22 million kgs of plastic enter our oceans every day.

BambuUPposition

BambuUP

back to top