HomecaretInnovation of the week

Pizza Express chuyển tên nhà hàng ở London thành Vegan Express

BambuUP05 Thg 10 2021

(English below)

Trở lại vào tháng 6, Burger King đã chuyển đổi một trong những địa điểm ở Cologne thành một nhà hàng thuần chay. Giờ đây, Pizza Express cũng đang làm như vậy ở London - chi nhánh Aldwych của nó đã được đổi tên thành Vegan Express.

Chuỗi nhà hàng của Anh, hoạt động khoảng 400 địa điểm, đã đều đặn thêm các lựa chọn có nguồn gốc thực vật vào thực đơn của mình. Theo Jane Treasure, Giám đốc Thực phẩm & Đồ uống Jane Treasure, việc ra mắt Vegan Express trùng với sự ra đời của các phiên bản thuần chay của các món ăn cổ điển, bao gồm cả bánh pizza pepperoni mít.

(English Version)

Back in June, Burger King converted one of its Cologne locations into a vegan restaurant. Now, Pizza Express is doing the same in London — its Aldwych branch has been rebranded Vegan Express. 

The British restaurant chain, which operates around 400 locations, has steadily been adding plant-based options to its menu. Its launching of Vegan Express coincides with the introduction of vegan versions of classic offerings, including a jackfruit pepperoni pizza that it worked on for over a year, according to Food & Beverage Director Jane Treasure.

BambuUPNgười dùng tại Publish

back to top