search
HomeInnovation of the week

Sữa thực vật mới từ WhatIF Foods Singapore làm từ lạc Bambara

(English below)

Khi mức độ phổ biến của sữa yến mạch tiếp tục tăng vọt, một đối thủ mới trong lĩnh vực sữa làm từ thực vật vừa được ra mắt tại Singapore. Thay vì yến mạch, hạnh nhân hoặc hạt điều, WhatIF Foods đã chuyển sang một loại thực phẩm thay thế ít được sử dụng: lạc Bambara.

Có nguồn gốc từ Tây Phi, lạc Bambara là cây họ đậu. Nó có khả năng chịu nhiệt độ cao và hạn hán, và có thể được trồng ở những vùng đất cằn cỗi. Giống như các loại đậu khác, nó có thể cố định đạm, cải tạo đất khi phát triển. Đây là một sự kết hợp tuyệt vời, vì nhiệt độ đang tăng và đất trồng trọt đang suy thoái.

Về mặt dinh dưỡng, hạt lạc Bambara tự nhiên rất giàu protein và canxi. Sữa BamNut chứa 2,8 gam protein trên 100 ml so với 1 gam trong Sữa tươi (so với 1 nhãn hiệu ngẫu nhiên). Với giá 5,90 SGD / lít khi mua một lần và 5,02 SGD khi đăng ký, sữa BamNut hiện được bán trực tiếp cho người tiêu dùng tại Singapore.

(English Version)

As oat milk's popularity continues to skyrocket, a new contender in the realm of plant-based milks just launched in Singapore. Instead of oat, almonds or cashews, WhatIF Foods has turned to an underutilized alternative: the Bambara groundnut.

Originally from West Africa, Bambara groundnut is a legume. It's resistant to high temperatures and drought, and can be grown in poor soils. Like other legumes, it can fix nitrogen, improving soil as it grows. Which sounds like a winning combination, considering temperatures are rising and cropland is degrading.

On the nutritional front, Bambara groundnuts are naturally rich in protein and calcium. BamNut M?LK contains 2.8 grams of protein per 100 ml vs 1 gram in Oatly (to pick a random brand). Priced at SGD 5.90 per liter for one-off purchases and SGD 5.02 for subscriptions, BamNut M?LK is now on sale direct-to-consumer in Singapore.

BambuUPposition

BambuUP

back to top