HomecaretInnovation of the week

The Call List - một plugin video tương tác cho thương mại điện tử

BambuUP08 Thg 09 2021

(English below)

The Call List là một plugin video tương tác cho thương mại điện tử. Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại New York này giúp các thương hiệu làm sâu sắc hơn mối quan hệ của họ với khách hàng và kiếm tiền từ các cuộc gọi điện video tương tác. Với plugin này, các thương hiệu có thể gọi video cho toàn bộ cộng đồng của họ cùng một lúc và chia sẻ sản phẩm để mọi người mua sắm trong khi trò chuyện video.

Đây là một công cụ tuyệt vời để thu hút khách hàng và khách hàng tiềm năng, giúp họ tiếp xúc trực tiếp với những người sáng tạo, những người có ảnh hưởng và chuyên gia.

 

(English Version)

The Call List is an interactive video plugin for e-commerce. This New York-based startup helps brands deepen their relationship with their customers and monetize interactive video calls. With this plugin, brands can video call their entire community at once and share products for people to shop while video chatting. 

It’s a great tool to engage customers and potential customers, putting them in direct touch with creators, influencers and experts.

BambuUPNgười dùng tại Publish

back to top