HomecaretInnovation of the week

Trang web đặt phòng của nhân viên dọn phòng Tây Ban Nha sẽ chỉ cung cấp các khách sạn đối xử tốt với người lao động

BambuUP12 Thg 09 2021

(English below)

Thông qua việc thuê ngoài và thực thi lỏng lẻo luật lao động, nhân viên dọn phòng trong các khách sạn ở Tây Ban Nha đã phải chứng kiến ​​mức lương của họ bị giảm đi cùng với các quyền và lợi ích của họ. Công đoàn của một công nhân - Las Kellys - hiện đang tự giải quyết các vấn đề bằng cách xây dựng một nền tảng đặt phòng khách sạn.

Trở lại năm 2018, Las Kellys đã cố gắng thuyết phục TripAdvisor và các trang web đặt phòng khác kết hợp thực tiễn lao động công bằng vào xếp hạng khách sạn. Khi điều đó không thành hiện thực, họ quyết định chuyển sang huy động vốn từ cộng đồng để gây quỹ nhằm tạo ra một nền tảng của riêng họ, sẽ chỉ bao gồm các khách sạn nơi tổ chức đảm bảo quyền của người lao động được tôn trọng. Khi viết bài, nhóm đã huy động được 85.470 €, đủ để khởi chạy trang web đặt phòng của họ.

(English Version)

Through outsourcing and lax enforcement of labor laws, housekeeping staff in Spanish hotels have seen their salaries shrink along with their rights and benefits. A worker's union - Las Kellys - is now taking matters into its own hands by building a hotel reservations platform.

Back in 2018, Las Kellys tried to convince TripAdvisor and other booking sites to incorporate fair labor practices into hotel ratings. When that failed to materialize, they decided to turn to crowdfunding to raise money to create a platform of their own, which will only include hotels where the organization has ensured workers' rights are respected. As of writing, the group has raised €85,470, enough to launch their booking site. 

BambuUPNgười dùng tại Publish

back to top