HomecaretInnovation of the week

Ứng dụng của Blockchain trong Dịch vụ tài chính

BambuUP24 Thg 08 2021

(English below)

Các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác đã và đang sử dụng blockchain để tối ưu hóa các dịch vụ của họ, cắt giảm gian lận và giảm phí cho khách hàng. Dưới đây là năm trường hợp sử dụng dịch vụ tài chính blockchain đang đạt được sức hút trong ngành:

Giao dịch xuyên biên giới

Chuyển tiền xuyên biên giới theo truyền thống thường chậm và tốn kém, vì các hệ thống thường chuyển qua nhiều ngân hàng trên đường đến điểm đến cuối cùng của khoản thanh toán. Khi được sử dụng cho các giao dịch xuyên biên giới, blockchain có thể làm cho quá trình nhanh hơn, chính xác hơn và ít tốn kém hơn.

Nền tảng tài trợ thương mại

Tài trợ thương mại là một ứng dụng blockchain khác trong lĩnh vực tài chính. Nhiều ngân hàng đang sử dụng các nền tảng tài trợ thương mại blockchain để tạo ra các hợp đồng thông minh giữa những người tham gia, tăng hiệu quả và tính minh bạch, đồng thời mở ra các cơ hội doanh thu mới.

Thanh toán bù trừ

Khả năng ghi lại chính xác của blockchain một ngày nào đó có thể làm cho các thủ tục thanh toán và bù trừ hiện tại trở nên thừa, dẫn đến các giao dịch nhanh hơn và giảm chi phí cho các tổ chức tài chính.

Xác minh danh tính kỹ thuật số

Blockchain đang cho phép các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác xác định các cá nhân sử dụng ID hỗ trợ blockchain. Khi thông tin nhận dạng của khách hàng được bảo mật bằng cách sử dụng blockchain, các ngân hàng có thể tăng cường sự tin tưởng của công chúng đồng thời bảo vệ chống lại gian lận và đẩy nhanh quá trình xác minh một cách đáng kể.

Báo cáo tín dụng

Báo cáo tín dụng ảnh hưởng đáng kể đến đời sống tài chính của khách hàng. Báo cáo tín dụng dựa trên Blockchain an toàn hơn so với báo cáo truyền thống, như đã được chứng minh qua các vụ vi phạm dữ liệu gần đây. Blockchain cũng có thể cho phép các công ty tính đến các yếu tố phi truyền thống khi tính điểm tín dụng.

(English Version)

Banks and other financial institutions are already using blockchain to optimize their services, cut back on fraud and reduce fees for customers. Here are five blockchain financial services use cases gaining traction in the industry:

Cross-border transactions

Transferring money across borders has traditionally been slow and expensive, since systems typically pass through multiple banks on the way to the payment’s final destination. When used for cross-border transactions, blockchain can make the process faster, more accurate, and less expensive.

Trade finance platforms

Trade finance is another blockchain application in finance to watch. Many banks are using blockchain trade finance platforms to create smart contracts between participants, increasing efficiency and transparency, and opening up new revenue opportunities.

Clearing and settlements

The accurate recording capabilities of blockchain may one day make current clearing and settlement procedures redundant, resulting in faster transactions and reduced costs for financial institutions.

Digital identity verification

Blockchain is enabling banks and other financial institutions to identify individuals using blockchain-enabled IDs. When customer identifying information is secured using blockchain, banks can increase public trust while protecting against fraud and speeding up the verification process significantly.

Credit reporting

Credit reports dramatically impact customers’ financial lives. Blockchain-based credit reporting is more secure than traditional server-based reporting, as demonstrated by recent data breaches. Blockchain may also enable companies to take non-traditional factors into account when calculating credit scores.

BambuUPNgười dùng tại Publish

back to top