search
HomeInnovation of the week

ZigZag Global - Một giải pháp phần mềm để giúp các nhà bán lẻ thương mại điện tử quản lý lợi nhuận trong nước và toàn cầu

(English below)

Các nhà bán lẻ sẽ ngày càng phải hoạt động trực tuyến và người tiêu dùng không thể trả lại hàng tại cửa hàng, nên sẽ cần một giải pháp quản lý trả hàng mạnh mẽ. ZigZag Global giúp mọi nhà bán lẻ dễ dàng trả lại hàng, giảm thời gian giao hàng và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho mọi người.

Họ cung cấp một nền tảng phần mềm giúp các nhà bán lẻ quản lý hàng trả lại trên toàn cầu, kết nối hơn 200 kho hàng địa phương ở 130 quốc gia để khách hàng có thể nhận được tiền hoàn lại nhanh hơn. Nền tảng của họ phân loại các sản phẩm bị trả lại của nhà bán lẻ và cung cấp dịch vụ hợp nhất, tân trang, phân phối lại tại địa phương, tái chế, tiêu hủy và bán lại hàng tồn kho trên cơ sở chia sẻ doanh thu.

Dưới đây là 4 giải pháp chính từ Zigzag global:

Tích hợp liền mạch

ZigZag tạo sự tích hợp liền mạch thông qua API hoặc các trình kết nối được chứng nhận cho các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu bao gồm Shopify, Magento, SalesForce Commerce Cloud và BigCommerce.

Hướng tới khách hàng

ZigZag sẽ cung cấp cho bạn một cổng thông tin trực tuyến, được gắn biểu tượng của bạn cho thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính để bàn. Điều này có thể được tích hợp với trang web của bạn trong vài phút bằng cách sử dụng chuyển hướng URL, hoàn thành hành trình thân thiện với khách hàng.

Hoàn tiền nhanh chóng

ZigZag cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về hành trình trả hàng để bạn có thể thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng thông qua việc hoàn tiền nhanh hơn.

Giải pháp không cần liên quan giấy tờ

ZigZag cung cấp giải pháp trả hàng không cần giấy tờ với DPD, Royal Mail, Collect Plus và Hermes ở Vương quốc Anh. Bạn không cần phải lo lắng về việc cung cấp nhãn trả lại trong hộp và khách hàng của bạn không phải lo lắng về việc tìm thấy nhãn đó.

(English Version)

Retailers will have to increasingly operate online and without consumers being able to return an item in-store, a strong returns management solution will be needed. ZigZag Global makes returns easy for any retailer, reducing lead time, and providing a better experience for everyone.

They offer a software platform that helps retailers manage returns globally, connecting over 200 local warehouses in 130 countries so customers can get faster refunds. Their platform grades retailers’ returned products and offers consolidation, refurbishment, local redistribution, recycling, destruction, and reselling stock internationally on a revenue share basis.

Here are four solutions from Zigzag global:

Seamless integration

ZigZag integrates seamlessly via API or certified connectors for leading e-commerce platforms including Shopify, Magento, SalesForce Commerce Cloud and BigCommerce.

Customer-driven returns

ZigZag will provide you with an online portal, branded with your logo for mobile, tablet and desktop. This can be integrated with your website in minutes by using a URL redirect, completing the user-friendly customer journey.

Faster refunds

ZigZag offers full visibility on the returns’ journey so you can drive customer loyalty through faster refunds.

Paperless solutions

ZigZag offers a paperless returns solution with DPD, Royal Mail, Collect Plus, and Hermes in the UK. You don’t need to worry about providing a return label in the box, and your customers don’t have to worry about finding it.

BambuUPposition

BambuUP

back to top